Konsultacje społeczne z mieszkańcami Chamska

W ubiegłym tygodniu zostały przeprowadzone konsultacje społeczne z mieszkańcami Chamska w celu zebrania opinii dotyczących wyboru inwestycji realizowanej w Chamsku , finansowanej z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wsparcie gmin popegeerowskich.

Konsultacje miały formę ankiety, na której należało wybrać jedno z 4 zadań.

W konsultacjach wzięło udział 187 mieszkańców.

Liczba głosów oddanych na poszczególne zadanie:

  • budowa kanalizacji sanitarnej w Chamsku – 86 głosów
  • przebudowa ulic Kasztanowej i parkowej w miejscowości Chamsk – 8
  • budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Chamsku – 93
  • remont pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu przyległego do świetlicy – 0

 

Skip to content