Zwolnienie z opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych

Z inicjatywy burmistrz Anety Goliat Rada Miejska w Żurominie podjęła uchwałę w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021. Zwolnienie dotyczy przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie gminy i miasta Żuromin. Uchwała jest podyktowana faktem, iż lokale gastronomiczne są zamknięte i nie maja możliwości prowadzenia sprzedaży alkoholu.

Skip to content