Wzrasta liczebność wilków – dbajmy o swoje bezpieczeństwo

W ostatnim czasie wzrasta liczba doniesień na temat sytuacji niebezpiecznych z udziałem wilka. Gatunek ten zwiększa swoją liczebność i zasięg w naszym kraju, natomiast człowiek zajmuje coraz to nowsze większe tereny (w tym tereny leśne), m.in. pod zabudowę. Takie działania mogą prowadzić do bezpośredniej styczności wilków z ludźmi, również na terenach, na których ten gatunek od dawna nie był widywany. Wilki najczęściej są płochliwe i unikają kontaktu z ludźmi. Jednak, jak każde inne dzikie zwierzęta, mogą zachować się nieobliczalnie jeśli są wystraszone, chore  lub zranione, a szczególnie wówczas, gdy zostaną oswojone poprzez regularne dokarmianie, lub w wyniku zabrania szczenięcia z lasu i wychowywania przez człowieka. Dla bezpieczeństwa ludzi, ale też dla dobra wilków, niezmiernie ważne jest unikanie działań, które zachęcają te drapieżniki do przebywania w pobliżu zabudowań lub uzależniają je od pokarmu dostarczanego przez człowieka. Lęk przed człowiekiem jest cechą charakterystyczną wilka.

W związku z tym chcemy zwrócić uwagę mieszkańców na kilka kwestii związanych z bezpieczeństwem;

 • w myśl art. 10a ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638), obowiązuje zakaz puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna, a także zakaz puszczania psów luzem w lesie, wynikającym wprost
  z uregulowania art. 30 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2020 r. 1463, z późn. zm.). Stosowanie się ludności do tych zasad z pewnością ograniczy incydenty z udziałem wilków.
 • zabezpieczenia pojemników na odpady przed dostępem zwierząt drapieżnych w obszarach, w których bytują wilki. Należy zwrócić również szczególną uwagę, czy na terenie gmin, gdzie występują wilki, nie funkcjonują nęciska dla zwierząt drapieżnych, związane z fotografią. Jeżeli tego rodzaju praktyki zostałyby zidentyfikowane należy niezwłocznie doprowadzić do ich zaprzestania, z wyraźnym poinformowaniem osób odpowiedzialnych za ich funkcjonowanie, o wpływie tego rodzaju działań na zachowania wilka wobec ludzi, zwierząt domowych i gospodarskich.
 • konieczne jest również zwrócenia szczególnej uwagi na kwestię zabezpieczania bydła w ciągu dnia na pastwiskach. W okresie późnej jesieni zaleca się także ograniczanie wyprowadzania zwierząt na pastwiska, w celu uniknięcia strat. Wilk jest jednym z pięciu gatunków objętych ochroną prawną, za których szkody odpowiada Skarb Państwa zgodnie z art. 126 ust. 2 uoop.Procedura wypłacania odszkodowań została uregulowania w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową (Dz. U. z 2018 r. poz. 645).

   

  W przypadku stwierdzenia szkody spowodowanej przez wilki (poza granicami Kampinoskiego Parku Narodowego), należy w pierwszej kolejności niezwłocznie zawiadomić Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie, w zależności od miejsca zdarzenia:

  • Wydział Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa (tel. 22 556.56.63 lub tel. 22 556.56.66), e-mail: warszawa@rdos.gov.pl
  • Wydział Spraw Terenowych w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów, tel.: 23 673.22.49, e-mail: ciechanow@rdos.gov.pl
  • Wydział Spraw Terenowych w Ciechanowie, Oddział w Płocku, ul. Kolegialna 15, 09-402 Płock, tel.: 24 262.05.34, e-mail: plock@rdos.gov.pl
  • Wydział Spraw Terenowych w Siedlcach, ul. Kazimierzowska 9, 08-110 Siedlce, tel.: 25 644.32.13, e-mail: siedlce@rdos.gov.pl
  • Wydział Spraw Terenowych w Siedlcach, Oddział w Ostrołęce, ul. Berka Joselewicza 1, 07-410 Ostrołęka, tel.: 29 760.32.04, e-mail: ostroleka@rdos.gov.pl
  • Wydział Spraw Terenowych w Radomiu, ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom, tel.: 48 360.08.60, e-mail: radom@rdos.gov.p

  i zabezpieczyć bydło i inne zwierzęta gospodarskie do czasu przyjazdu komisji.

   

  Odszkodowanie nie przysługuje za szkody wyrządzone przez wilki m.in. w pogłowiu zwierząt gospodarskich pozostawionych, bez bezpośredniej opieki w okresie od zachodu do wschodu słońca zgodnie z art. 126 ust. 6 pkt 3 lit. d uoop.

Skip to content