Uwaga! Ptasia grypa!

W związku z wystąpieniem na terenie powiatu żuromińskiego ogniska “ptasiej grypy”, dziś w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin odbyło się posiedzenie Miejsko-Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, na którym określono obszar zapowietrzony i obszar zagrożony oraz zasady funkcjonowania na tych obszarach.

Zgodnie z Rozporządzeniem nr 5 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu żuromińskiego i sierpeckiego informuję, że na terenie Gminy i Miasta Żuromin:

 • określa się obszar zapowietrzony obejmujący miejscowości Będzymin, Kruszewo i Poniatowo;
 • określa się obszar zagrożony obejmujący miejscowości: Tadajówka Raczyny, Dąbrowice, Rozwozin, Będzymin, Rzężawy, Brudnice, Wiadrowo, Żuromin, Poniatowo, Dąbrowa, Cierpigórz, Olszewo, Franciszkowo, Młudzyn, Chamsk i Dębsk.

 

NA OBSZARZE ZAPOWIETRZONYM OBOWIĄZUJE:

 

NAKAZ

 1. a) odosobnienie drobiu lub innych ptaków w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym miejscu w gospodarstwie w sposób:

– uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach,

– ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami,

 1. b) niezwłoczne usunięcie zwłok drobiu lub innych ptaków,
 2. c) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu wjeżdżających do gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków,
 3. d) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków,
 4. e) posiadaczowi zwierząt:

– prowadzenie wykazu osób wchodzących do gospodarstwa lub z niego wychodzących, z wyłączeniem pomieszczeń mieszkalnych; wykaz udostępnia się na żądanie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Żurominie,

– niezwłoczne informowanie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Żurominie o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie;

 

ZAKAZ

 1. a) wyprowadzania z gospodarstwa i wprowadzania do niego drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwach, chyba, że ssaki utrzymywane są wyłącznie w pomieszczeniach mieszkalnych, niemających:

– kontaktu z drobiem i innymi ptakami,

– dostępu do klatek lub miejsc, w których są utrzymywane drób lub inne ptaki,

 1. b) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych, chyba że Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żurominie wyraził zgodę,
 2. c) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki,
 3. d) wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego,
 4. e) organizowania polowań na ptaki łowne,
 5. f) przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, a także ich zwłok i jaj z gospodarstw znajdujących się na obszarze zapowietrzonym drogami, z wyłączeniem prywatnych dróg dojazdowych do gospodarstw oraz transportu kolejowego,
 6. g) transportu mięsa drobiowego z rzeźni, zakładów rozbioru oraz chłodni, chyba że mięso to zostało pozyskane:

– z drobiu pochodzącego spoza obszaru zapowietrzonego oraz nie było przechowywane i transportowane z mięsem drobiowym pozyskanym z drobiu pochodzącego z obszaru zapowietrzonego lub

– co najmniej 21 dni przed dniem prawdopodobnego wprowadzenia wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków do gospodarstwa oraz było przechowywane i transportowane z mięsem drobiowym pozyskanym nie później niż na 21 dni przed dniem prawdopodobnego wprowadzenia wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków do gospodarstwa z drobiu pochodzącego z obszaru zapowietrzonego.

 

NA OBSZARZE ZAGROŻONYM NAKAZUJE SIĘ:

1) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;

2) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków;

3) niezwłoczne informowanie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Żurominie o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie.

 

W OBSZARZE ZAGROŻONYM ZAKAZUJE SIĘ:

 

1) przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych oraz jaj na obszarze zagrożonym, chyba że, właściwy miejscowo, powiatowy lekarz weterynarii wyrazi zgodę na takie przemieszczanie przy zastosowaniu określonych przez niego środków bezpieczeństwa biologicznego zapobiegających rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków;

2) przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych oraz jaj do gospodarstw, rzeźni, zakładów pakowania jaj, zakładów wytwarzających lub przetwarzających produkty jajeczne znajdujących się poza obszarem zagrożonym;

3) wyprowadzania z gospodarstwa, gdzie jest utrzymywany drób, i wprowadzania do tego gospodarstwa drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwie, chyba że właściwy miejscowo powiatowy lekarz weterynarii wyrazi zgodę na takie wprowadzanie lub wyprowadzanie;

4) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych, chyba że właściwy miejscowo powiatowy lekarz weterynarii wyrazi zgodę na takie wywożenie lub rozrzucanie;

5) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;

6) wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego;

7) organizowania polowań na ptaki łowne.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. 2017 r., poz.722) nadal obowiązuje

 

NAKAZ

zgłaszania do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Żurominie miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,

Naruszenie nakazów, zakazów lub ograniczeń wydanych w celu zwalczania choroby zakaźnej zwierząt lub zapobiegania takiej chorobie zagrożone jest administracyjną karą pieniężną,

Skip to content