Sesja Rady Miejskiej

W poniedziałek odbędzie się sesja Rady Miejskiej.

Porządek obrad

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 16 lutego 2021r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia 3 – letniego gminnego programu wspierania rodziny w Gminie i Mieście Żuromin na lata 2021-2024.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Żuromin w 2021r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego położonych w Żurominie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Żurominie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2021.
 10. Wolne wnioski i informacje.
 11. Zakończenie obrad.

 

XXX Sesja Rady Miejskiej w Żurominie odbędzie się dnia 29 marca 2021r. /poniedziałek/ o godz. 15:00 w sali konferencyjnej tutejszego Urzędu (sala nr 36, II piętro).

Posiedzenie wspólne komisji Rady Miejskiej w Żurominie odbędzie się dnia 26 marca 2021r. /piątek/
o godz. 14:30
w sali konferencyjnej tutejszego Urzędu (sala nr 36, II piętro).

 

W związku z epidemią, dbając o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców zachęcamy do śledzenia transmisji z obrad sesji Rady Miejskiej w Żurominie na stronie: posiedzenia.pl/gminazuromin  w zakładce Transmisja.

 

 

Skip to content