Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii

Informujemy, że zakaz wywożenia na pola obornika – dotyczy pomiotu kurzego który na czas obowiązywania Rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego należy pryzmować i zabezpieczyć na terenie fermy drobiu, lub w najbliższym jej otoczeniu.

Nawozy naturalne innych gatunków zwierząt mogą być rozrzucone/rozlane na pola uprawne bez zgody PLW pod warunkiem ich niezwłocznego zagospodarowania poprzez wykonanie orki lub innego równoważnego zabiegu agrotechnicznego.

 

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII

w Żurominie

lek. wet. Zbigniew Zawalich

 

Skip to content