Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Programu Ochrony Środowiska