Dziś sesja Rady Miejskiej

Dziś o godzinie 14:00 odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Żurominie.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2021.
  6. Wolne wnioski i informacje.
  7. Zakończenie obrad.

Zachęcamy do śledzenia transmisji z obrad sesji Rady Miejskiej w Żurominie na stronie: posiedzenia.pl/gminazuromin  w zakładce Transmisja.

Uzyskaj wsparcie do 55%
Skip to content