Ptasia grypa – komunikat

W związku z ustanowieniem nowych obowiązków związanych z zapobieżeniem rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) (wirus niepatogenny dla ludzi) informuję, że zgodnie z „Rozporządzeniem nr 11 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu żuromińskiego, mławskiego, płockiego, płońskiego, sierpeckiego, węgrowskiego, wyszkowskiego oraz ciechanowskiego”, na terenie Gminy i Miasta Żuromin został określony:

  • obszar zapowietrzony obejmujący miejscowości: Dębsk, Młudzyn, Chamsk, Wiadrowo, Franciszkowo, Olszewo, Kliczewo Duże, Stare Nadratowo, Rzężawy, Brudnice, Poniatowo, Kruszewo, Będzymin, Rozwozin, Nowe Nadratowo, Wólka Kliczewska, Dąbrowa Cierpigórz, Sadowo, Kosewo, Kliczewo Małe i miasto Żuromin.;
  • obszar zagrożony obejmujący miejscowości: Raczyny, Tadajówka, Dąbrowice.

W związku z powyższym apeluję o przestrzeganie postanowień Rozporządzenia nr 11 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2021 r. oraz obowiązujących zasad bioasekuracji.

Nieprzestrzeganie nakazów i zakazów może powodować wzrost zagrożenia grypą ptaków.

Informacja o niepokojących objawach chorobowych lub padnięciach drobiu powinna być niezwłocznie przekazana do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Żurominie.

telefon: 23 657 39 47, e-mail: inspekcja@piwzuromin.pl

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. 2017 r., poz.722)

OBOWIĄZUJE NAKAZ

zgłaszania do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Żurominie miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.

Naruszenie nakazów, zakazów lub ograniczeń wydanych w celu zwalczania choroby zakaźnej zwierząt lub zapobiegania takiej chorobie zagrożone jest administracyjną karą pieniężną.

 

Uzyskaj wsparcie do 55%
Skip to content