Ptasia grypa – komunikat

W związku z ustanowieniem nowych obowiązków związanych z zapobieżeniem rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) (wirus niepatogenny dla ludzi) informuję, że zgodnie z „Rozporządzeniem nr 13 Wojewody Mazowieckiego z dnia  7 maja 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu żuromińskiego, mławskiego, płockiego, gostynińskiego, płońskiego, sierpeckiego, węgrowskiego, wyszkowskiego, ciechanowskiego, sokołowskiego, ostrowskiego, kozienickiego oraz przasnyskiego”

teren Gminy i Miasta Żuromin został ustanowiony obszarem zapowietrzonym

W związku z powyższym apeluję o przestrzeganie postanowień Rozporządzenia nr 13 Wojewody Mazowieckiego z dnia  7 maja 2021 r. oraz obowiązujących zasad bioasekuracji.

Nieprzestrzeganie nakazów i zakazów może powodować wzrost zagrożenia grypą ptaków.

Informacja o niepokojących objawach chorobowych lub padnięciach drobiu powinna być niezwłocznie przekazana do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Żurominie.

telefon: 23 657 39 47, e-mail: inspekcja@piwzuromin.pl

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. 2017 r., poz.722)

OBOWIĄZUJE NAKAZ

zgłaszania do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Żurominie miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w  pomieszczeniach mieszkalnych.

Naruszenie nakazów, zakazów lub ograniczeń wydanych w celu zwalczania choroby zakaźnej zwierząt lub zapobiegania takiej chorobie zagrożone jest administracyjną karą pieniężną.