Akcje informacyjno – promocyjne na liście rezerwowej

Gmina i Miasto Żuromin znalazła się na drugim miejscu listy rezerwowej beneficjentów „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021” z projektem, który zakłada zorganizowanie dwóch akcji informacyjno-edukacyjnych dotyczących ochrony powietrza na terenie Gminy i Miasta Żuromin. Kwota dofinansowania to 40 235,00 zł

W ramach realizacji zadania zaplanowano przeprowadzenie dwóch akcji informacyjno-edukacyjnych, które będą miały na celu zwiększenie wiedzy i świadomości mieszkańców Gminy i Miasta Żuromin dotyczących dobrych praktyk i obowiązków w zakresie ochrony powietrza. Pierwsza akcja edukacyjna będzie dotyczyła zorganizowania dwóch konkursów upowszechniających wiedzę i ponoszących świadomość społeczną w zakresie ochrony powietrza. konkurs skierowany będzie do grup dzieci ze żłobków, przedszkoli i szkół podstawowych z terenu Gminy i Miasta Żuromin. Zadaniem uczestników będzie przygotowanie scenki teatralnej pokazującej dobre praktyki w zakresie ochrony powietrza. Będzie też konkurs plastyczny skierowany do szkół podstawowych i osób dorosłych.

Druga akcja promocyjna będzie dotyczyła stworzenia strony internetowej www.powietrze.zuromin.info na której zamieszczane zostaną informacje na temat programu ochrony powietrza i planu działań krótkoterminowych, zostanie tam zamieszczona uchwała antysmogowa i dokumenty gminne dotyczące ochrony powietrza. Będą pojawiały się tu informacje na temat działań informacyjno-promocyjnych podejmowanych przez Urząd Gminy. W ramach podejmowanych działań zostaną zakupione ulotki oraz plakaty informujące czego nie wolno spalać w kotłach i piecach oraz wprowadzające dobre nawyki.

Uzyskaj wsparcie do 55%