Sprzęt komputerowy trafił do szkół

Zakończono dostawę sprzętu w zakresie wyposażenia szkół w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK dla siedmiu szkół podstawowych na terenie Gminy i Miasta Żuromin (Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żurominie, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żurominie, Szkoły Podstawowej w Raczynach, Szkoły Podstawowej w Będzyminie, Szkoły Podstawowej w Poniatowie, Szkoły Podstawowej w Chamsku, Szkoły Podstawowej w Kliczewie Dużym), zakupionych w ramach projektu pn. „Żuromińska kuźnia kompetencji i umiejętności”. Dokonano zakupu 22 laptopów wraz z oprogramowaniem, 7 urządzeń wielofunkcyjnych, 7 wizualizerów, 7 ekranów dotykowych, 7 kontrolerów WLAN, 14 punktów dostępowych, 7 wideoprojektorów o łącznej wartości 236 046,20 zł.

Zakupiony sprzęt poszerzy ofertę edukacyjną szkół, pozwoli na przyczynienie się do poprawy wyników nauczania w szkołach poprzez zastosowanie nowinek techniki wykorzystywanych w trakcie prowadzenia lekcji. Liczymy, że nowe metody pracy z uczestnikami, przy wykorzystaniu przez nauczycieli narzędzi TIK zachęci i zwiększy zainteresowanie uczestników nauką. Innowacyjny sposób prowadzenia lekcji sprawi, że będą one inne, ciekawsze, a przez to ułatwią przyswajanie wiedzy. Celem doposażenia było stworzenie warunków do rozwijania kompetencji cyfrowych uczestników i nauczycieli oraz podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół.

Zakupy dokonane zostały zgodnie z procedurą PZP (przetarg nieograniczony). Zakupiony sprzęt multimedialny został oznaczony naklejkami informującymi o współfinansowaniu dostawy przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM 2014-2020.

Uzyskaj wsparcie do 55%
Skip to content