Żuromin na Kongresie Polityki Miejskiej

Kongres Polityki Miejskiej to największe wydarzenie poświęcone tworzeniu i wdrażaniu polityk miejskich w Polsce. W tym roku miały formułę wirtualną, ze studiem nagraniowym w Katowicach.

Tematem wiodącym Kongresu 2021 była dyskusja o założeniach do aktualizowanej krajowej polityki miejskiej wraz z propozycjami konkretnych rozwiązań wypracowanych przez sześć międzysektorowych grup eksperckich pracujących przy Obserwatorium Polityki Miejskiej.

Do katowickiego studia nagrań został zaproszony również Żuromin. Tam oddelegowany pracownik, zaprezentował założenia, cele i środki realizacji programu pn.”Zwiększenie udziału mieszkańców Żuromina w procesie zarządzania, monitoringu środowiskowego oraz kreowania wizji rozwoju miasta poprzez pobudzanie geopartycypacji społecznej realizowanego w ramach konkursu Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”

Żuromin był jedynym miastem z naszego regionu, który wziął udział w Kongresie.

Uzyskaj wsparcie do 55%
Skip to content