Sesja Rady Miejskiej

Dziś (15 czerwca) o godzinie 14:00 odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Żurominie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 156/XVII/20 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 kwietnia 2020r.
  w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy i Miasta Żuromin konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Brudnicach.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
  oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2021.
 9. Wolne wnioski i informacje.
 10. Zakończenie obrad.

Zachęcamy do śledzenia transmisji z obrad sesji Rady Miejskiej w Żurominie na stronie: posiedzenia.pl/gminazuromin  w zakładce Transmisja.

Uzyskaj wsparcie do 55%