Seniorzy w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

 
 
 
  W dniu 10.07.2021 r. dzięki udziałowi w projekcie „Wiosna Seniora” dofinansowanym ze środków Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego w programie „Generacja 6.0”  i dzięki prowadzącemu w w/w projekcie Warsztaty Wikliniarskie, Seniorzy z Klubu Senior +  uzyskali możliwość przystąpienia do działania, które zorganizowało Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy i Rozwoju Lokalnej Społeczności „Pomocna Dłoń” z Ligowa w ramach projektu 
 pt. „Ocalić od zapomnienia” dofinansowanego ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.
 Uczestnicy zwiedzili Skansen-Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, a następnie po drobnym poczęstunku uczestniczyli w warsztatach wikliniarskich prowadzonych w Pracowni Wikliniarskiej w Śniechach.
       Atrakcją wycieczki była możliwość posłuchania utworów zaprezentowanych przez  Orkiestrę Dętą, podczas których Seniorzy aktywnie włączali się do wspólnego śpiewania 
 i tańca. 
Uzyskaj wsparcie do 55%