Dla bezpieczeństwa pieszych

Prezes Rady Ministrów zatwierdził listy zadań mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych, rekomendowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2021.

Na liście znalazły się dwa zadania o które wnioskował Urząd Gminy i Miasta Żuromin.

Jedno z nich to poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Żurominie na ul. Żeromskiego na drodze nr 460705W – wartość zadania to 310 tys. zł dofinansowanie wynosi 200 tys. zł.

Drugie zadanie to poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Żurominie na ul. Żeromskiego i ul. Przemysłowej na drogach nr 460705W i 460681W – wartość projektu to 400 tys. zł. – dofinansowanie wynosi 80% tej kwoty.

Uzyskaj wsparcie do 55%