UWAGA – Mieszkańcy Gminy i Miasta Żuromin !!!

UWAGA
Mieszkańcy Gminy i Miasta Żuromin !!!

Zgodnie z Rozporządzeniem nr 33 Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 sierpnia  2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu mławskiego oraz żuromińskiego informuję, że na terenie Gminy i Miasta Żuromin:

–  uznaje się za obszar zapowietrzony miejscowości: Chamsk i Młudzyn,

uznaje się za obszar zagrożony miejscowości: Będzymin, Rzężawy, Kruszewo,  Brudnice, Poniatowo, Wiadrowo, Dąbrowa, Cierpigórz, Franciszkowo, Olszewo, Kosewo, Dębsk, Kliczewo Małe, Kliczewo Duże, Wólka Kliczewska , Nowe Nadratowo, Stare Nadratowo, Sadowo oraz miasto Żuromin.

W związku z powyższym apeluję o przestrzeganie postanowień Rozporządzenia nr 33 Wojewody Mazowieckiego z dnia  11 sierpnia  2021 r.

Burmistrz

Gminy i Miasta Żuromin

/ – /    Aneta Goliat

Rozporządzenie Nr 33 Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 sierpnia 2021 r.