Chwała bohaterom

1 września 1939 roku wojska niemieckie bez wypowiedzenia wojny przekroczyły o świcie granice Rzeczypospolitej, rozpoczynając tym samym pierwszą kampanię II wojny światowej.

II wojna światowa była największą i najkrwawszą wojną w historii ludzkości, w której Polska poniosła największe straty i szkody demograficzne spośród wszystkich państw walczących i okupowanych.

Pamiętamy o wydarzeniach 1 września 1939 roku. Tego dnia przy pomniku “Poległych i zamordowanych w obronie ojczyzny w czasie II wojny światowej” odbywają się uroczystości rocznicowe. Władze miasta, powiatu, policjanci, strażacy, delegacje ugrupowań politycznych, szkół, przedszkoli i instytucji składają pod pomnikiem kwiaty. Są harcerze i apel poległych.

Chwała bohaterom!