16 zadań do budżetu obywatelskiego

W piątek zakończyliśmy etap składania wniosków z propozycjami inwestycji do Budżetu Obywatelskiego Gminy i Miasta Żuromin. W tym roku mieszkańcy złożyli 16 wniosków.

Zgłoszone zadania do budżetu obywatelskiego

1. Monitoring w Parku przy ulicy Lidzbarskiej – 60 000zł

2. Zakup sceny mobilnej do ŻCK – 60 000zł

3. Zakup napisu świetlnego I ♥ ŻUROMIN – 33 000zł

4. Zakup koszy na psie odpady na terenie Żuromina – 34 000zł

5. Rewitalizacja terenu przy ulicy Parkowej w Poniatowie – 60 000zł

6. Siłownia plenerowa w Rzężawach – 60 000zł

7. Termoizolacja budynku CHO z elewacją – 60 000zł

8. Zakup elementów na plac zabaw w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w    Żurominie – 60 000zł

9. Stworzenie parkingów dla rodziców dzieci uczęszczających do Żłobka i oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej Nr 2 – 60 000,00zł

10. „Żuromin łączy Pokolenia” – 60 000,00zł

11. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Przemysłowej i Lubowidzkiej – 60 000,00zł

12. Remont i modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1       w Żurominie – 59 440,00zł

13. Rozbudowa Skateparku – 60 000,00zł

14. Projekt Zielona – 60 000,00zł

15. Zielony Żuromin – 60 000,00zł

16. Remont ulicy Lenartowicza w Żurominie – 60 000,00zł

Kolejny etap to weryfikacja zgłoszonych zadań.

Weryfikację złożonych zadań przeprowadzi Komisja ds. Przeprowadzania Konsultacji Społecznych.  Analiza zgłoszonych zadań jest przeprowadzona pod względem: zgodności z dokumentami planistycznymi Gminy i Miasta Żuromin, możliwości realizacji oraz rzeczywistego kosztu.

Najpóźniej do 8 października podamy do publicznej wiadomości, listę wniosków które pozytywnie przeszły weryfikację. W październiku odbędzie się również głosowanie. Szczegóły dotyczące terminów głosowania zostaną podane na naszej stronie internetowej.