Budżet Obywatelski – 12 zadań z pozytywną opinią

Jesteśmy po weryfikacji zadań zgłoszonych do kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego oraz po spotkaniu z mieszkańcami Komisja zaopiniowała pozytywnie 12 wniosków.

Pozytywnie zaopiniowane zadania zgłoszone  do Budżetu Obywatelskiego

1. Monitoring w Parku przy ulicy Lidzbarskiej

2. Zakup sceny mobilnej do ŻCK

3. Zakup napisu świetlnego I ♥ ŻUROMIN

4. Zakup koszy na psie odpady na terenie Żuromina

5. Rewitalizacja terenu przy ulicy Parkowej w Poniatowie

6. Siłownia plenerowa w Rzężawach

7. „Żuromin łączy Pokolenia”

8. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Przemysłowej  i Lubowidzkiej

9. Rozbudowa Skateparku

10. Projekt Zielona

11. Zielony Żuromin

12. Remont ulicy Lenartowicza w Żurominie

Cztery zadania zostały odrzucone zgodnie z załącznikiem do Regulaminu Uchwały Budżetu Obywatelskiego Gminy i Miasta Żuromin; w związku z rozdziałem 2 § 3 ust. 1 oraz rozdziałem 3 § 5 ust. 2. Zadania zostały odrzucone, ponieważ proponowane inwestycje nie są ogólnodostępne dla mieszkańców oraz z powodu możliwości realizacji.

O sposobie i terminie głosowania będziemy Państwa informować