Nagrody dla nauczycieli

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej burmistrz Aneta Goliat przyznała nagrody nauczycielom. Uroczyste ich wręczenie odbyło się w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin. Nauczyciele otrzymali nagrody z rąk sekretarz Marii Iwony Kortes oraz kierownik Wydziału Oświaty, Kultury, Promocji, Sportu i Zdrowia Bożeny Fijałkowskiej.

Nagrodzeni:

Grzegorz Wronkowski – Szkoła Podstawowa w Będzyminie,

Małgorzata Łuczkiewicz – Szkoła Podstawowa w Raczynach,

Aleksandra Lewińska – Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stefana Żeromskiego w Żurominie,

Paweł Przybysz – Szkoła Podstawowa w Kliczewie Dużym,

Elżbieta Bugowska – Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Żurominie,

Marzena Sarnecka – Samorządowe Przedszkole Nr 1 w Żurominie,

Grażyna Niedośpiał – Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Żurominie,

Ewa Rogowska – Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Żurominie,

Katarzyna Lachowicz – Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stefana Żeromskiego w Żurominie,

Magdalena Wieczorkowska – Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stefana Żeromskiego w Żurominie,

Jolanta Wesołowska – Szkoła Podstawowa w Chamsku,

Małgorzata Piechota – Szkoła Podstawowa w Raczynach,

Magdalena Mendowska – Szkoła podstawowa w Poniatowie.