Kanalizacja na ulicy Popiełuszki

Na ulicy Popiełuszki w Żurominie powstanie kanalizacja deszczowa. Zakończyła się procedura przetargowa, która wyłoniła wykonawcę tej inwestycji. Wybrano ofertę Zakładu Usług Technicznych Budownictwa Andrzej Osiecki z Sierpca, za cenę brutto 407 827,14 zł.

Inwestycja zostanie zrealizowana w tym roku.