Budowa mini dworca autobusowego w Żurominie

Zrobiliśmy kolejny krok prowadzący do powstania mini dworca autobusowego w Żurominie. W drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego został wybrany wykonawca tej inwestycji. Jest nim Piotr Rutyna Firma Budowlana.

Koszt inwestycji to 890 000 zł.

Samorząd otrzymał dofinansowanie na realizację tej inwestycji w wysokości 400 000 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Mini dworzec powstanie przy ulicy Zwycięstwa.