Zakończyły się prace konserwatorskie w poniatowskim parku

Zakończyły się prace na terenie parku podworskiego w Poniatowie. Prace obejmowały usuniecie części drzew i krzewów oraz przeprowadzenie prac konserwatorskich. Teren parku jest objęty ochroną jako teren zabytkowy.

Prace wykonała firma KERRIA Piórkowski sp. j. za kwotę 73 133,63 zł.