Szkolenie dla kół gospodyń wiejskich

Zapraszamy na szkolenie dla kół gospodyń wiejskich.

Szkolenie „ABC JAK SKUTECZNIE PROWADZIĆ Koło Gospodyń Wiejskich”


Harmonogram szkolenia obejmuje:
– Jak założyć Koło Gospodyń Wiejskich? Prowadzenie jednostki;
– Statut. Dodatkowy podpunkt: zmiany w statucie, by być organizacją pozarządową;
– Działalność zarobkowa oraz wymagane dokumenty;
– Jak prawidłowo dokumentować i przeprowadzać uchwały zarządu, uchwały zebrania KGW, dokumenty do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
– Obowiązki finansowe, jak księgować dokumenty (faktury), co dokumentuje wydatek,
jakie darowizny są możliwe? Sponsoring;
– Dotacje. Skąd pozyskiwać dotacje i jak je rozliczać? Jak mądrze współpracować?
– Jak sporządzić statut, żeby wziąć udział w otwartych konkursach ofert.

Prowadzący: Andrzej Rybus-Tołłoczko, prezes Eart sp. z o.o., administratywista, ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 10 lat pracował w urzędach
samorządowych (m.in. w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy i Urzędzie Miasta Płocka)
i rządowych (Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie). Od ponad 20 lat działa
w sektorze pozarządowym. Prowadził własną organizację pozarządową, prowadzącą wiele
jednostek organizacyjnych. Obecnie aktywnie działa m.in. w Związku Harcerstwa Polskiego
oraz Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych OFOP, gdzie jest członkiem
zarządu. Szkoli w całej Polsce przedstawicieli organizacji pozarządowych i urzędów z ofert
realizacji zadań publicznych, pozyskiwania środków, ochrony danych osobowych, zmian
w prawie, wprowadzania narzędzi partycypacyjnych. Pracuje w szkole policealnej,
gdzie prowadzi zajęcia na kierunku technik administracji. Pełni również funkcje w ciałach
dialogu społecznego. Jest współprzewodniczącym Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku
Publicznego przy Marszałku Województwa Mazowieckiego, przewodniczącym Konwentu
Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego oraz członkiem prezydium Komisji
Dialogu Społecznego ds. Edukacji przy Urzędzie m.st. Warszawy.