Modernizacja drogo Olszewo – Sadowo

Zakończyły się prace związane z modernizacją drogi gminnej Olszewo – Sadowo.

Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Inżynieryjnych PRDI S.A. z Mławy.

Koszt inwestycji to 172 029,03 zł. Samorząd otrzymał dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 60 000 zł.