Trwa budowa

Trwa budowa ulicy Pileckiego i ulicy Kółkowej w Poniatowie. Inwestycja przewiduje powstanie ścieżek pieszo – rowerowych, chodnika i nowej nawierzchni na drodze. W ramach inwestycji zostanie przebudowana również kanalizacja deszczowa.

Wykonawcą jest wybrane w drodze przetargu, Przedsiębiorstwo Transportowo – Handlowe “WAPNOPOL” Adam Nowakowski. Koszt inwestycji to 1 565 940,39 zł. Samorząd otrzymał dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 257 392,31 zł.