Warsztaty Charette – miasto według mieszkańców

W ubiegłym tygodniu w Żurominie odbyły się Warsztaty Charette realizowane w ramach programu „Human Smart Cities.  Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców” . Warsztaty prowadzili naukowcy z Politechniki Warszawskiej.

Warsztaty Charette są idealnym sposobem na zaangażowanie społeczności lokalnej do procesu projektowania. Dzięki temu, przestrzeń miejska nie tylko staje się dopasowana do użytkowników, ale także staje się ich miejscem, z którym się identyfikują. Staje się przestrzenią tworzoną dla nich i przez nich. Tematem spotkania był wygląd placu przy ulicy Piłsudskiego w Żurominie i ewentualne możliwości jego zmiany. Każdy z uczestników miał okazję do przedstawienia swoich pomysłów i wizji wyglądu placu. Następnie w dwóch grupach pracowano nad jednym projektem, który odzwierciedlałby potrzeby wszystkich członków grupy. W wyniku warsztatów powstały dwie koncepcje zagospodarowania placu, które były do siebie podobne i zakładały większą ilość zieleni.