Szkolenie dla kół gospodyń wiejskich

„ABC jak skutecznie prowadzić KGW” – pod taką nazwą odbyło się szkolenie zorganizowane przez Urząd Gminy i Miasta Żuromin wspólnie z Mazowieckim Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej. W szkoleniu wzięły udział przedstawicielki kilku kół gospodyń wiejskich z terenu powiatu żuromińskiego. Prowadzącym był Andrzej Rybus-Tołłoczko

To nie pierwsze i zapewne nie ostatnie, szkolenie zorganizowane przez Urząd Gminy i Miasta Żuromin wspólnie z MOWES.