Podziękowanie dla Sławomira Dąbrowskiego

Burmistrz Aneta Goliat podziękowała Panu Sławomirowi Dąbrowskiemu za działania podejmowane na rzecz rozwoju oświaty na terenie gminy i Żuromina. Życzenia wielu sukcesów, realizacji planów i zamierzeń, zdrowia i wszelkiej pomyślności Pan Sławomir usłyszał tuż przed rozpoczęciem Sesji Rady Miejskiej w obecności radnych, sołtysów i pracowników Urzędu.