IX Powiatowy Dzień Wolontariatu w Sierpcu

W Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu odbył się “IX Powiatowy Dzień Wolontariatu”, na którym spotkali się wolontariusze z powiatu sierpeckiego i żuromińskiego w celu podsumowania działalności wolontariackiej oraz rozstrzygnięcia konkursu na Super Wolontariusza i Wolontariusza Nadzwyczajnego.

Do konkursu zgłoszono 12 wolontariuszy działających w szkolnym wolontariacie. Wśród Laureatów znalazła się Angelika Czyżyk ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żurominie. Angelika została wyróżniona w kategorii Super Wolontariusz, za całoroczną pracę wolontariacką na rzecz osób potrzebujących,

W uroczystości wzięli udział włodarze z powiatu sierpeckiego, burmistrz Żuromina Aneta Goliat, nauczyciele i opiekunowie szkolnych grup wolontariatu.