Nowa instalacja na stadionie

Budynek Stadionu Miejskiego w Żurominie ma nową instalację grzewczą. Została tam przebudowana kotłownia i powstała instalacja gazowa. Stara instalacja była w złym stanie technicznym, konieczna była jej wymiana.

Koszt nowej instalacji to 29 400 zł.