„ZŁOTE  GODY”

Wszystkie Pary, które w 2022 roku obchodziły i będą obchodzić 50-rocznicę ślubu  tj., które zawierały związek małżeński w 1972 roku i chcą otrzymać Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie oraz są zainteresowane uczestnictwem w tej uroczystości, proszone są o kontakt z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Żurominie, osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego, pokój Nr 1.

Wszystkie Pary, które w 2022 roku obchodziły i będą obchodzić 50-rocznicę ślubu  tj., które zawierały związek małżeński w 1972 roku i chcą otrzymać Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie oraz są zainteresowane uczestnictwem w tej uroczystości, proszone są o kontakt z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Żurominie, osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego, pokój Nr 1.