Tereny zielone w mieście – kolejne dofinansowanie

Żuromin otrzymał kolejne środki na rozwój terenów zielonych w mieście.

Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji
do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022. Na liście beneficjentów znalazł się również Żuromin. Miasto otrzyma 100 tys. złotych na rozwój terenów zielonych przy ulicy Jana Pawła II.

W ramach inwestycji zostaną nasadzone drzewa, krzewy i kwiaty, powstaną alejki spacerowe. Planujemy również w tym miejscu ustawić ścieżkę edukacyjną. Złożyliśmy stosowny wniosek o dofinansowanie tej inwestycji.

Zadanie pn. „Mazowiecki Instrument Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022” współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego”