Raport o stanie Gminy i Miasta Żuromin

Raport o stanie Gminy i Miasta Żuromin za 2021 rok jest już gotowy. Dokument liczy 183 strony i zawiera informacje dotyczące m.in. realizacji programów i strategi, inwestycji, gospodarki nieruchomościami, planowania przestrzennego, edukacji, gospodarki mieszkaniowej i komunalnej, zamówień publicznych.

Zachęcamy do zapoznania się z Raportem