Uwaga! Deratyzacja!

Informujemy, że przy ulicy Malinowej i ulicy Wyzwolenia od nr 104B do nr 108E
w Żurominie prowadzona jest deratyzacja. Trutki na szczury zostały rozłożone
w studzienkach kanalizacyjnych.

Prosimy o zachowanie ostrożności podczas spacerów oraz zwrócenie szczególnej uwagi na dzieci i towarzyszące im zwierzęta.