Deklarację dotyczące źródeł ciepła należy złożyć do końca czerwca

Od 1 lipca ubiegłego roku rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy
budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu, żeby to zrobić musisz posiadać profil zaufany albo podpis
elektroniczny. Deklaracje można również złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Żuromin.

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Należy to zrobić do końca czerwca