Zwycięski projekt “Szansy”

Spółdzielnia Socjalna “Szansa” wygrała w III edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Projekt złożony przez Spółdzielnię zakłada promowanie idei ekonomii społecznej w Żurominie. Zadanie będzie polegać na zaproszeniu do Żuromina Podmiotów Ekonomii Społecznej działających na Mazowszu. Ma to na celu integrację podmiotów ekonomii społecznej z terenów Mazowsza. Podczas tego wydarzenia, wspominane podmioty, będą miały okazje wymiany doświadczeń, podzielenia się zdobytą wiedzą, oraz dadzą przykład innym jak wykorzystać zasoby ekonomii społecznej w celu tworzenia miejsc pracy. Na realizację zadania “Szansa” otrzyma 65 000 zł.

W czwartek 7 lipca odbyła się gala finałowa BO Mazowsza, w której wzięli udział członkowie żuromińskiej Spółdzielni.

fot. www.mazovia.pl