Dodatek Węglowy – dodatkowe informacje

 1. Prosimy nie przesyłać wniosków o w/w dodatek za pomocą poczty elektronicznej tj. e-mail, gdyż taki wniosek nie spełnia formalnych wymogów i nie może być rozpatrzony.
 2. W obecnie obowiązującym stanie prawnym – dodatek węglowy nie przysługuje na bloki, kamienice itp.
  • Wyjątkiem są budynki wielorodzinne, które opalane są węglem samodzielnie przez mieszkańców lub mieszkańcy kupują wspólny węgiel, który bezpośrednio wykorzystują do ogrzewania swoich pomieszczeń.
  • Dodatek węglowy jest przyznawany, jako bezpośrednie wsparcie dla gospodarstw domowych, a nie dla przedsiębiorstw.
 3. Dodatek nie przysługuje gospodarstwu, które zgłosiły, że używają inne źródło ogrzewania niż węgiel kamienny tj. pellet drzewny, olej, gaz lub inny rodzaj biomasy. Obecnie trwają prace nad wprowadzeniem dofinansowania na inne źródła ogrzewania poza węglem.
 4. Prosimy o uważne zapoznanie się z informacjami dotyczącymi wypełniania wniosku by złożony wniosek był kompletny i prawidłowo wypełniony.
 5. Jeżeli wnioskodawca posiada aktualną deklarację CEEB może dołączyć ją do wniosku, co usprawni i przyśpieszy proces rozpatrywania danego wniosku.
  Prosimy nie składać wniosku, jeżeli nie zostało zgłoszone źródło ciepła do CEEB