Obchody wybuchu II wojny światowej

Dziś mijają 83 lata od wybuchu II wojny światowej. W wielu miastach odbywają się uroczystości upamiętniające tę ważną datę w naszej historii. W Żurominie obchody rocznicowe rozpoczęły się mszą świętą w kościele, dalsze uroczystości odbyła się przy pomniku Poległych i Zamordowanych w Obronie Ojczyzny w Czasie II Wojny Światowej, gdzie delegacje władz samorządowych, placówek oświatowych, organizacji, ugrupowań politycznych, stowarzyszeń, służb mundurowych złożyły kwiaty.