Zakończyliśmy inwestycje w Rozwozinie i Wiadrowie

Zakończyliśmy realizacje inwestycji w dwóch sołectwach w ramach “Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022”

W Rozwozinie została zamontowana altana oraz został doposażony plac zabaw. Wsparcie finansowe na tę inwestycję wyniosło 10 000 zł. Całkowity koszt to ok. 20 000 zł.

Natomiast we Wiadrowie został zakupiony i zamontowany element placu zabaw. Dofinansowanie wyniosło również

10 000 zł a całkowity koszt to ok 22 000zł.

Zadania pn. “Zagospodarowanie terenu w sołectwie Wiadrowo” oraz “Zagospodarowanie terenu w sołectwie Rozwozin” współfinansowano ze środków Województwa Mazowieckiego”