Budżet obywatelski – zgłoszone wnioski

Zakończył się nabór wniosków w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy i Miasta Żuromin. Mieszkańcy zgłosili 10 propozycji do BO:

  • Monitoring w parku przy ulicy Lidzbarskiej w Żurominie – koszt 45 000z
  • Dni Żuromina 2023 – koszt 115 000zł,
  • Żuromin Łączy Pokolenia – DJ Night – koszt 115 000zł
  • Zielony zakątek – koszt 115 000zł,
  • Nawierzchnia bezpieczna na placu zabaw – 115 000zł
  • Pomoc dla czworonogów z Gminy Żuromin – 105 150 zł
  • Modernizacja skateparku w Żurominie – koszt 115 000zł,
  • rewitalizacja terenu przy ulicy Parkowej w Poniatowie
  • Zakup melexa – pojazdu 14 – osobowego – koszt 110 000 zł,
  • Budowa parkingu przy poczcie – koszt 150 000zł

Kolejny etap to weryfikacja zgłoszonych zadań.

Analiza zgłoszonych zadań jest przeprowadzona pod względem: zgodności z dokumentami planistycznymi Gminy i Miasta Żuromin, możliwości realizacji oraz rzeczywistego kosztu.

W razie stwierdzenia podczas weryfikacji, że złożony formularz nie zawiera istotnych informacji do analizy propozycji lub zawiera błędy formalne, zgłaszający zadanie zostanie niezwłocznie poinformowany (telefonicznie lub pocztą elektroniczną) o konieczności dokonania uzupełnień lub modyfikacji formularza.

Lista zadań, dopuszczonych do głosowania dostępna będzie na stronie internetowej www.zuromin.info i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin. Burmistrz Gminy i Miasta zorganizuje spotkanie z mieszkańcami Gminy i Miasta Żuromin, na którym przestawiona zostanie lista zadań oraz procedura głosowania i wyboru zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy i Miasta Żuromin.