ZAKAZ DOKARMIANIA DZIKO ŻYJĄCYCH ZWIERZĄT!

W związku z pojawieniem się populacji lisów na terenach zabudowanych oraz wytycznymi Powiatowego Lekarza Weterynarii w Żurominie, Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin informuje o zakazie dokarmiania dziko żyjących zwierząt.

Na terenach zabudowanych nigdy nie należy dokarmiać ssaków. Dokarmianie dziko żyjących zwierząt prowadzi do zmiany ich zachowań, co w konsekwencji może być niebezpieczne dla człowieka. Zwierzęta zwabione darmowym posiłkiem, przestają samodzielnie go zdobywać co skutkuje zwiększoną ilością gryzoni i szkodliwych owadów w naszym otoczeniu.