ZAKUP WĘGLA NA ZASADACH PREFERENCYJNYCH DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

W związku z projektem ustawy, który ma umożliwić nabycie węgla przez Mieszkańców Gminy i Miasta Żuromin informuję, że planuje się uruchomienie punktu sprzedaży na terenie po byłym składowisku odpadów w Brudnicach ul. Piaskowa 16.

Gmina i Miasto Żuromin wystąpiła do Wojewody Mazowieckiego z zapotrzebowaniem na węgiel o odpowiednim asortymencie.

Zakup węgla możliwy będzie na podstawie złożonego pisemnego wniosku o zakup preferencyjny węgla.

Po zakończeniu prac legislacyjnych nad ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe zostanie sformułowany druk wniosku, który trzeba będzie złożyć w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin, pl. Piłsudskiego 3, 09-300 Żuromin lub za pomocą środków elektronicznych.

UWAGA!!!!

Termin przyjmowania wniosków zostanie ogłoszony w terminie późniejszym po wejściu w  życie  w/w ustawy.