Zakup węgla dla gospodarstw domowych

2 listopada 2022r. opublikowana została ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. 2022, poz. 2236).

Zgodnie z art. 34 ust. 1 w/w ustawy informujemy, że Gmina i Miasto Żuromin przystąpiła do zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Wnioski o zakup węgla dla gospodarstwa domowego będą przyjmowane w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin,

od dnia 09.11.2022 r. :

– osobiście w pok. 26, I piętro w godzinach: 7.30 – 15.30.

– elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w pokoju 26, I piętro lub telefonicznie
w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin pod numerem: 23 657 25 58 wew. 30.