Młodzieżowy Dzień Miasta

Urząd Gminy i Miasta Żuromin, Młodzieżowa Rada Miasta, Żuromińskie Centrum Kultury oraz Żuromiński Klub Wolontariatu w dniu 2 czerwca organizują Młodzieżowy Dzień Miasta. Przewidziany jest szereg atrakcji.