Modernizacja ulicy Lubowidzkiej

Zakończyła się modernizacja ulicy Lubowidzkiej w Żurominie. W ramach robót budowlanych została wykonana nawierzchnia asfaltowa i uzupełnione pobocza. Na inwestycje Gmina i Miasto Żuromin otrzymała dotację z Budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych w wysokości 114 tys. zł. Koszt realizacji zadania to 322 884,11 zł

Wykonawcą robót była firma “Domex” z Żuromina.