Konferencja podsumowująca projekt

W środę 21 grudnia odbyła się konferencja podsumowująca projekt realizowany przez Gminę i Miasto Żuromin wspólnie z Politechniką Warszawską.

W 2019 roku Żuromin został laureatem konkursu „Human Smart Cities – Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców” zorganizowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju i przystąpiliśmy do realizacji projektu pn.: „Zwiększenie udziału mieszkańców Żuromina w procesie zarządzania, monitoringu środowiskowego oraz kreowania wizji rozwoju miasta poprzez pobudzenie geopartycypacji społecznej”.

Głównym założeniem projektu inteligentnego miasta dla Żuromina był wzrost udziału jego mieszkańców w
procesie zarządzania miastem i kreowania wizji jego rozwoju poprzez pobudzenie geopartycypacji społecznej.

Realizując projekt chcieliśmy uczynić Żuromin nie tylko miastem przyjaznym dla ludzi, lecz także miastem
współkształtowanym przez swoich mieszkańców.

W konferencji wzięli udział mieszkańcy Żuromina: dyrektorzy szkół, młodzież, pracownicy Urzędu.

Wspólnie z naukowcami z Politechniki Warszawskiej przedstawiliśmy założenia, cele i efekty projektu. Odbyło się również wręczenie nagród laureatom konkursu na dzienniki zapachowe realizowanego w ramach projektu.