Inteligentny śmietnik

W ramach realizacji projektu „Zwiększenie udziału mieszkańców Żuromina w procesie zarządzania, monitoringu środowiskowego oraz kreowania wizji rozwoju miasta poprzez pobudzenie geopartycypacji społecznej” w ramach konkursu Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców.” zakupiony został inteligentny kosz na śmieci do segregacji odpadów z automatycznym otwieraniem, wyposażony w sensory i dostęp do mobilnej aplikacji.To urządzenie, wykorzystując sztuczną inteligencję, automatycznie sortuje i kompresuje odpady, kontroluje poziom zapełnienia, a za pomocą aplikacji przetwarza dane niezbędne do optymalizacji zarządzania odpadami.