Przebudowa ulicy Towarowej

W grudniu zakończyła się przebudowa ulicy Towarowej w Żurominie. W ramach inwestycji została wykonana nawierzchnia i chodnik. Na przebudowę tej drogi samorząd otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 893 157,36 zł. Koszt całkowity zadania to 3 001 185,68 zł.